Reference Sites ผลงานต่างๆ ที่ทีมงานเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า.

ผลงาน / IMCO FOOD PACK

ระบบกล้องไอพี ผ่านสายไฟเบอร์ใยแก้ว จำนวน 100 กว่าตัว จากประสบการณ์ทำงานในวงการไอทีของทีมงานเรา เราสามารถออกแบบระบบกล้องไอพีที่มีจำนวนมากกว่า 100 ตัว ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มระบบ

Key Details

Website
Date
01 Apr 2016
Client
IMCO FOOD PACK Co.,Ltd
Location
IMCO FOOD PACK
ย้อนกลับ

ระบบกล้องไอพี ผ่านสายไฟเบอร์ใยแก้ว จำนวน 100 กว่าตัว จากประสบการณ์ทำงานในวงการไอทีของทีมงานเรา เราสามารถออกแบบระบบกล้องไอพีที่มีจำนวนมากกว่า 100 ตัว ให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มระบบ ผ่านการออกแบบแล้วออกแบบอีกหลายรอบ ทำให้สามารถสร้างผลงานในระดับนี้ได้ และ สถานที่หน้างานนั้นเป็นโรงงานขนาดใหญ่ พื้นที่กว้างขวาง และมีเครื่องจักรทำงานอยู่ตลอดเวลา ทีมงานของเราสามารถประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของโรงงานให้สามารถติดต้ังอุปกรณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี บางครั้งในแบบที่ออกแบบไว้ก็จำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนตามหน้างานจริง ซึ่งต้องอาศัยทักษะและความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ซึ่งต้องเจอแนน่อนในโรงงานขนาดใหญ่ครับ ดังนั้นหากท่านใดสนใจติดตั้งกล้องไอพี หรือ กล้องชนิดอื่นๆ ที่มีจำนวนมากๆ สามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้ครับ ทางเรายินดีพร้อมให้คำปรึกษา " โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ " ก่อนที่ท่านจะเจอปัญหางบประมาณบานปลายในอนาคตนะครับ....

ที่อยู่ติดต่อ

105/785 มบ.นักกีฬา ซอย 7ก.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
       กรุงเทพฯ
089-454-1999
smile.digital@hotmail.com
Line ID : smiledigital

แบรนด์สินค้า

Facebook Fan Page