BLOG เรื่องที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีที่ 1"Mobile Internet"

0 Comments
3825
20 May 2015

ย้อนหลังไปสักประมาณ 20 ปี ถ้าหากมีใครพูดถึงการ “ดูโทรทัศน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ” อาจจะถูกเพื่อน หรือ ผู้คนรอบข้างหัวเราะจนฟันหลุดก็ได้เนื่องจากการ  “ดูโทรศัพท์ผ่านโทรศัพท์มือถือ” อาจจะเกิดขึ้นได้ในหนัง หรือ นิยายวิทยาศาสตร์เท่านั้น เช่น นิยาย/ภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์แฟนตาซี เรื่อง สตาร์เทร็ค หรือ สตาร์วอร์ เป็นต้น

ถูกแสนถูก แต่ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด


เวลา 20 ปีผ่านไปเร็วเหมือนโกหก....คนที่เคยหัวเราะเยาะและมองว่า “การดูทีวีผ่านโทรศัพท์มือถือ” เป็นเรื่องไร้สาระ คงต้องเลิกหัวเราะ....เนื่องจากสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นเรื่องจริง เรียบร้อยโรงเรียนกองทัพบกไปซะแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นจริงได้ ด้วยขีดความสามารถของ “Mobile Internet” หรือ ถ้าเรียกแบบไทยๆ ว่า “อินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่” (อันนี้ผมแปลเองครับ) โดยความสามารถของ Mobile Internet เกิดขึ้นจากความสามารถของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ได้ ยกตัวเช่น Smart Phone เป็นต้น และ ขีดความสามารถในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเมื่อมองในมุมของขีดความสามารถ พบว่า โทรศัพท์มือถือ I-Phone 4 มีขีดความสามารถเทียบเท่ากับ Super Computer ที่เร็วที่สุดในปี 1975 แต่ราคาแตกต่างกันเร็วกับฟ้ากับดิน กล่าวคือ I-Phone 4 มีราคาประมาณ หมื่นกว่าบาท แต่ Super Computer ที่เร็วที่สุดในปี 1975 มีราคาประมาณ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือ ประมาณเกือบ 200 ล้านบาท......ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ 

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน และรูปแบบการใช้ชีวิต

จากการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์เทคโนโลยีได้คาดการณ์ว่า ในปี ค.ศ. 2025 หรือ พ.ศ.2568 ทั่วโลกจะมีผู้ใช้ Moblie Internet ถึงกว่า 4,300,000,000 คน (สี่พันสามร้อยล้านคน) และในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านับจากนี้ เฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีผู้คนมากกว่า 1,000 ล้านคน ใช้โทรศัพท์มือถือ และ Tablet ประมาณกว่า 40 เปอร์เซ็นต์จากเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์แบบพกพา/มือถือในปี ค.ศ.2015 หรือ พ.ศ.2558 การเข้าถึงเว็บไซด์ผ่านอุปกรณ์พกพา/มือถือ จะมีจำนวนมากกว่าการเข้าถึงเว็บไซด์ผ่านอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทางสายโปรแกรม หรือ Application ที่ใช้กับอุปกรณ์พกพา/มือถือ จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ เช่น การค้นหาความรู้/ข้อมูลข่าวสาร, การส่งข้อมูล, และการสื่อสารแบบปฏิสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐจะพัฒนาโปรแกรม หรือ Application เพื่อปฏิสัมพันธ์กับภาคส่วนอื่นๆ เช่น ภาคธุรกิจ มากขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการภาครัฐไปสู่ประชาชน รวมไปถึงการใช้ Application เหล่านี้ในการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ให้หน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากขึ้นในภาพระดับประเทศ ประเทศที่กำลังพัฒนา จะสามารถเชื่อมต่อกับประเทศที่พัฒนาได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ผมกล่าวไปอาจจะดูเหมือนสิ่งที่คล้ายเพ้อฝัน...แต่ถ้าหากเราลองมาดูรอบๆ ตัวเรา เราจะเห็นว่า สิ่งที่ผมกล่าวไปข้างต้นไม่ได้เป็นสิ่งที่เพ้อฝันอีกต่อไป...ถ้าสังเกตรอบๆ ตัวเรา จะเห็นได้ว่า ผู้คนในปัจจุบันมีพฤติกรรมการทำงาน และรูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจริง ด้วยอิทธิพลของ “Mobile Internet” ยกตัวอย่างเช่น ภาพของผู้คนที่พูดคุยผ่าน Application ของมือถือ หรือ ส่งข้อมูลการทำงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และอื่นๆ อีกมากมาย

การประยุกต์ใช้ Moblie Internet คือ ความท้าทายของหน่วยงานด้านความมั่นคง...

อาจกล่าวได้ว่า “Mobile Internet” นั้นได้ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานของผู้สร้างภัยคุกคามยุคใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ก่อความไม่สงบได้นำเทคโนโลยีชนิดนี้ มาใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนปฏิบัติการทั้งการปฏิบัติการการก่อความไม่สงบในระดับยุทธวิธี และการปฏิบัติการข่าวสารทั้งในระดับยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร์ แต่ในขณะเดียวกันหน่วยงานด้านความมั่นคงยังไม่สามารถประยุกต์ใช้ “Mobile Internet” มาสนับสนุนการปฏิบัติการทั้งในระดับยุทธศาสตร์, ยุทธการ, และยุทธวิธี ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากนัก เมื่อเทียบกับกลุ่มผู้สร้างภัยคุกคามยุคใหม่ ที่สำคัญการสื่อสารอย่างเป็นทางการของหน่วยงานด้านความมั่นคงในระดับยุทธวิธียังคงติดกับอยู่กับการสื่อสารแบบ “Analog”  ภายใต้การปฏิบัติการในยุค “สงครามอสมมาตร หรือ Asymmetric warfare” ปริมาณ หรือ อำนาจกำลังรบที่เกิดจากจำนวนกำลังพล หรือ จำนวนอาวุธ อาจจะมีนัยสำคัญไม่มากนัก เมื่อเทียบกับ การตัดสินใจที่รวดเร็วในการใช้อำนาจกำลังรบเท่าที่มีอยู่ หรือการตัดสินใจที่ถูกต้อง ทันเวลา ภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความเสียเปรียบในหลายๆ ปัจจัยของหน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น ฝ่ายความมั่นคงอยู่ในที่เปิดเผย แต่อีกฝ่ายผู้ก่อความไม่สงบอยู่ในที่ลับ ดังนั้นจึงอาจได้ว่า การนำเทคโนโลยี “Mobile Internet” มาประยุกต์ใช้เพื่อลดความเสียเปรียบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในลักษณะ “Analog” ดังที่กล่าวไปข้างต้นจึงเป็น “ความท้าทายที่สำคัญยิ่งของหน่วยงานด้านความมั่นคง” 

Last Modified: Friday 29 May 2015 16:18
Related Articles: เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เทคโนโลยีที่ 11: สุดยอดเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมัน และแก๊ซ เทคโนโลยีที่ 10: เทคโนโลยีสุดยอดวัสดุ Advanced Material เทคโนโลยีที่ 9: การพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing) เทคโนโลยีที่ 8: อุปกรณ์เก็บพลังงาน (Energy Storage) เทคโนโลยีที่ 7: เทคโนโลยีพันธุกรรม (Next Generation Genomics) เทคโนโลยีที่ 6 "Autonomous vehicles" เทคโนโลยีที่ 5 "Advanced Robotics" เทคโนโลยีที่ 4 "Cloud Technology" เทคโนโลยีที่ 3 "Internet of Things"
Mobile Internet

ที่อยู่ติดต่อ

105/785 มบ.นักกีฬา ซอย 7ก.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
       กรุงเทพฯ
089-454-1999
smile.digital@hotmail.com
Line ID : smiledigital

Twitts ล่าสุด

แบรนด์สินค้า