BLOG เรื่องที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีที่ 8: อุปกรณ์เก็บพลังงาน (Energy Storage)

0 Comments
6708
27 May 2015

เมื่อพูดถึงอุปกรณ์แหล่งเก็บพลังงาน ยกตัวอย่างเช่น พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น เรามักนึกถึงแบตเตอรี่ ไม่ว่าจะเป็น แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ หรือ ถ่านไฟฟ้า ผมลองนึกย้อนไปเมื่อตอนที่ผมยังเด็กๆ สักประมาณสิบขวบ ภาพของแบตเตอรี่ หรือ ถ่านไฟฟ้า จะดูโบราณๆ ขนาดจะดูใหญ่ เทอะทะ แต่ในทางตรงกันข้ามคุณภาพกับไม่ใหญ่ตามขนาด กล่าวคือ อายุใช้งานน้อย น้ำหนักมาก การดูแลรักษายาก  (ยกตัวอย่างเช่น ถ่านไฟฉายเมื่อใช้ไปนานๆ จะเกิดอาการบวม และอาจทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ถ่านไฟฉายนั้น เสียหายไปด้วย เป็นต้น)

เล็กลง คุณภาพดีขึ้น แต่ราคาถูกลง

ในปัจจุบัน อุปกรณ์เก็บพลังงานเหล่านั้นมีขนาดเล็กลง คุณภาพดีขึ้นมาก ดูแลรักษาง่ายขึ้น และราคาถูก เช่น ถ่านไฟฉาย ที่ใช้ตามบ้านเรือนทั่วไป หรือ แบตเตอรี่แบบ ลิเทียม-ไอออน (Lithium-ion) ซึ่งในอดีตมีราคาค่อนข้างแพง แต่ในปี 2009 มีราคาลดลงกว่าในอดีตถึง 40% พูดง่ายๆ คือ ยิ่งเทคโนโลยีด้าน Energy Storage มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ราคาจะต่ำลงไปเรื่อยๆ 

รถยนต์แบบ “Hybrid” น้ำมันก็ได้ ไฟฟ้าก็ดี

ภาพแสดง เทคโนโลยีของยนตรกรรม เมื่อเทียบกับ ระยะทางที่สามารถวิ่งได้

ทุกวันนี้ คงไม่เคยมีใคร ไม่เคยได้ยินคำว่า “Hybrid (ไฮบริด)” คำว่า “Hybrid” หมายถึง “สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากหลาย องค์ประกอบ” หรือ แปลแบบไทยๆ ก็คือ เป็น สิ่ง หรือ อุปกรณ์แบบลูกผสม” การเกิดขึ้นของรถยนต์ “Hybrid” เป็นผลพวงจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี Energy Storage ซึ่งในช่วงแรกๆ ค่อนข้างมีราคาแพง แต่ในปัจจุบัน บริษัทผลิตรถยนต์ชั้นนำของโลก ได้แก่ Toyota ได้พัฒนา “รถยนต์ แบบ Hybrid” ซึ่งเป็น รถที่มีแหล่งกำเนิดของพลังงานมากกว่า 1 แห่ง หรือ รถที่เกิดจากความพยายามในการรวมข้อดีและแหล่งพลังงานแต่ละชนิดเข้าด้วยกัน และหลีกเลี่ยง หรือ ขจัดข้อเสียของแต่ละพลังงานออกไป ซึ่งรถ Hybrid แต่ละประเภทแตกต่างกันอยู่บ้างเช่น ประเภทที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์ประเภทเผาไหม้ภายใน หรือ ใช้เครื่องยนต์กับล้อช่วยแรง หรือ มอเตอร์ไฟฟ้ากับล้อช่วยแรง หรือกังหันแก๊สกับล้อช่วยแรง เป็นต้น ถ้ายังนึกภาพไม่ออก ให้นึกถึงภาพ รถยนต์ Toyota รุ่น Prius ซึ่งเป็นรถยนต์ Hybrid ที่ใช้ได้ทั้งน้ำมัน และไฟฟ้า เมื่อเทียบกันในรถยนต์ขนาดเดียวกัน ในปัจจุบันรถยนต์ “Hybrid” ยังมีราคาแพงกว่ารถยนต์ที่ใช้น้ำมันเพียงอย่างเดียวอยู่ อย่างไรก็ตามในอีกไม่กี่ปี ภายใต้ควาวก้าวหน้าของเทคโนโลยี Energy Storage รถยนต์แบบ “Hybrid” กับ รถยนต์ที่ “ใช้น้ำมันอย่างเดียว” จะมีราคาที่ไม่แตกต่างกัน หรือ อาจจะถูกกว่า 

Smart Power Grid การบูรณาการการใช้ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

ในปัจจุบัน โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง โดยไฟฟ้าที่ถูกใช้นั้นอาจจะผลิตมาจากแหล่งผลิตพลังงาน (แหล่งผลิตฯ ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต และแหล่งผลิตที่ไม่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ได้แก่ พลังงานลม, พลังงานน้ำ, พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานิวเคลียส และ อื่นๆ) ที่หลากหลาย ถ้าหากใช้ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร มาเชื่อมต่อ การใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด กับ แหล่งผลิตพลังงาน ผ่านระบบ Smart Power Grid ได้


ภาพตัวอย่าง ระบบ Smart Power Grid

เพื่อบริหารจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าในภาพรวม การเชื่อมต่อดังที่กล่าวไป ข้างต้น ก็เพื่อรวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า และ พฤติกรรมการผลิตไฟฟ้า ของแหล่งผลิตพลังงาน ข้อมูลพฤติกรรมทั้งสองส่วน จะช่วยทำให้การใช้พลังงานไฟฟ้าเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ทั้งในแง่ต้นทุน และ ความเสถียรของระบบไฟฟ้า (การผลิต และการแจกจ่ายไฟฟ้า) 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Energy Storage และ Smart Power Grid ในทางทหาร

ในการปฏิบัติการทางทหาร ยกตัวอย่าง เช่น โดยเฉพาะในการปฏิบัติการทางยุทธวิธี การดำรงขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหนึ่ง ของการปฏิบัติการ และสิ่งที่จะดำรงความต่อเนื่องในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยทางยุทธวิธี กับ หน่วยเหนือ หรือ ระหว่างหน่วยข้างเคียง ก็คือ เครื่องมือสื่อสาร และ แหล่งพลังงานของเครื่องมือสื่อสาร ถ้าหากแหล่งพลังงานของเครื่องมือสื่อสาร มีคุณภาพต่ำ ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อระดับความสำเร็จของปฏิบัติการ ในทางตรงกันข้าม ถ้าหากมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Energy Storage ที่ทันสมัย และนับวันจะมีราคาถูกลง ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จให้กับปฏิบัติการนอกเหนือจากการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Energy Storage แล้ว ก็ยังสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Smart Power Grid ได้อีก เนื่องจากว่ามี กองบัญชาการ และ ค่ายทหารทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ ทั่วประเทศ ซึ่งกองบัญชาการและค่ายทหาร เหล่านี้ มีปริมาณการใช้ที่สูงมาก (แน่นอนค่าใช้จ่ายย่อมสูงมาก ภายใต้การคิดค่าใช้จ่ายในอัตราก้าวกระโดด) การประยุกต์ใช้หลักการ Smart Power Grid เพื่อบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าดังกล่าว จะช่วยให้กองทัพลดค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงที่เกิดขึ้นจากาการใช้ไฟฟ้าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

Last Modified: Friday 29 May 2015 16:20
Related Articles: เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เทคโนโลยีที่ 11: สุดยอดเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมัน และแก๊ซ เทคโนโลยีที่ 10: เทคโนโลยีสุดยอดวัสดุ Advanced Material เทคโนโลยีที่ 9: การพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing) เทคโนโลยีที่ 7: เทคโนโลยีพันธุกรรม (Next Generation Genomics) เทคโนโลยีที่ 6 "Autonomous vehicles" เทคโนโลยีที่ 5 "Advanced Robotics" เทคโนโลยีที่ 4 "Cloud Technology" เทคโนโลยีที่ 3 "Internet of Things" เทคโนโลยีที่ 2 "โปรแกรมอัจฉริยะ"
Energy Storage

ที่อยู่ติดต่อ

105/785 มบ.นักกีฬา ซอย 7ก.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
       กรุงเทพฯ
089-454-1999
smile.digital@hotmail.com
Line ID : smiledigital

Twitts ล่าสุด

แบรนด์สินค้า