BLOG เรื่องที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีที่ 2 "โปรแกรมอัจฉริยะ"

0 Comments
5801
21 May 2015

      สำหรับเทคโนโลยีที่ผมนำเสนอในฉบับนี้...คือ เทคโนโลยี “Automation of knowledge work” ซึ่งมีความหมายเป็นภาษาอังกฤษว่า “Intelligence software that can perform knowledge work tasks involving unstructured commands and subtle judgments” และเมื่อแปลเป็นไทย (ตามความเข้าใจของผม) มีความหมายว่า “ซอร์ฟแวร์ หรือ โปรแกรมอัจฉริยะที่สามารถช่วยทำงาน หรือ ช่วยคิดงานที่ยากๆ แทนมนุษย์ ได้อย่างอัตโนมัติ โดยงาน หรือ การคิดนั้น เกี่ยวข้องกับข้อมูลค่อนข้างซับซ้อน หรือ ข้อมูลที่ไม่ได้ถูกจัดระเบียบไว้ก่อน”  

ตัวอย่างง่ายๆ ของ โปรแกรมอัจฉริยะ: Siri และ Google Now

      ถ้าท่านเคยใช้โทรศัพท์มือถือ IPhone จะมีโปรแกรมตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า “ซีรี” (Siri) ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ผู้ช่วยปัญญา  (intelligent software assistant) และผู้นำร่องความรู้ (knowledge navigator) ซึ่งทำหน้าที่เสมือนแอปพลิเคชันช่วยส่วนบุคคล โดยจะช่วยตอบคำถาม เสนอคำแนะนำ และดำเนินการปฏิบัติตามคำขอและมีขีดความสามารถในการปรับให้เข้ากับความพึงใจส่วนตัวของผู้ใช้เมื่อเวลาผ่านไป กล่าวคือ โปรแกรม “ซีรี” นี้สามารถเรียนรู้จากสิ่งที่ผู้ใช้ถามเข้ามาได้ ถ้าท่านผู้อ่านต้องการเห็นทั้งภาพ และเสียงว่าโปรแกรมอัจฉริยะนี้ ทำงานอย่างไร ลองเข้าไปดูที่เว็บไซด์ Youtube ตามนี้เลยครับ

     เมื่อท่านเข้าไปดูคลิปวีดีโอดังกล่าว จะทำให้ท่านผู้อ่านเข้าใจถึงความหมายของคำว่า “Automation of Knowledge Work” ได้ดียิ่งขึ้นครับอีกตัวอย่างหนึ่ง ก็คือ “Google Now” ซึ่งเป็นโปรแกรมอัจฉริยะ ที่ถูกนำมาใช้ใน Smart phone ความสามารถของโปรแกรมนี้ ได้แก่  “การค้นข้อมูล” บนมือถือ โดย “Google Now” จะพยายามคาดเดาว่าผู้ใช้ต้องการข้อมูลอะไรบ้าง (โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องบอกก่อน) และพยายามนำเสนอข้อมูลสั้นๆ แต่ตรงประเด็น ยกตัวอย่างเช่น สภาพการจราจร โดยอิงจากพิกัดของเราในปัจจุบันและในอดีต, การขนส่งสาธารณะ (เช่น รถเมล์สายต่อไปมาเมื่อไร เป็นต้น), นัดหมายลำดับถัดไป (ใช้ข้อมูลจาก Google Calendar), เที่ยวบิน (เช่น เวลาเครื่องออก ประตูหรืออาคารที่ต้องไป), ผลการแข่งขันกีฬา, ข้อมูลสถานที่ (เช่น รีวิวร้านอาหาร), สภาพอากาศ, การแปลภาษา (โดยใช้ Google Translate), แปลงหน่วยเงิน, เวลาของที่บ้าน (กรณีเดินทางข้ามเขตเวลา) นอกจากนี้มันยังรองรับการค้นข้อมูลด้วยเสียง และค้นหาข้อมูลจากเว็บตามปกติได้ด้วย 

โปรแกรมอัจฉริยะ การผสมผสานความสามารถของ Hardware และ Software เข้าด้วยกัน

      โปรแกรมอัจฉริยะ เกิดขึ้นจากความสามารถของ Hardware ยกตัวอย่างเช่น Smart phone ที่มีหน่วยความจำที่มี ขนาดเล็กมาก แต่ที่กลับมีความสามารถสูงขึ้นกว่า 100 เท่า เหมือนเทียบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Deep Blue ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์เล่นหมากรุกพัฒนาโดยบริษัท IBM 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ประกอบกับความสามารถของ Software ที่พัฒนาตาม Logic การคิดของมนุษย์ ในเรื่องที่เฉพาะเจาะจง และตัวโปรแกรมเองมีความสามารถในการเรียนรู้ หรือ ทำให้ตัวโปรแกรมเองมีความฉลาดมากขึ้น เมื่อมีการตอบโต้กับมนุษย์ผ่าน Interface ของโปรแกรม ดังตัวอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วข้างต้น.....

ประยุกต์ใช้ หรือ พัฒนา โปรแกรมอัจฉริยะ มาใช้งานทางทหาร

      จะเห็นได้ว่า สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไม่ไปได้ หรือ ยากที่จะเป็นในอดีต เช่น การที่คอมพิวเตอร์สามารถตอบโต้กับมนุษย์ และ สามารถพัฒนา/เรียนรู้ให้ฉลาดขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามกลายเป็นสิ่งที่เป็นไปแล้วในปัจจุบัน เนื่องจากขีดความสามารถของ Hardware และ การพัฒนาโปรแกรม หรือ Software…..เมื่อมองย้อนกลับมาในเรื่องการทหาร ท่านผู้อ่านจะเห็นได้ว่า ในด้านการทหารนั้น มีหลักคิด/หลักการ หรือ Logic ต่างๆ มากมาย ที่ใช้ในการพัฒนาหนทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นหนทางในระดับยุทธวิธี เช่น หน่วยระดับหมู่ หมวด กองร้อย และ อื่นๆ เป็นต้น หรือ ระดับยุทธการ หรือ แม้กระทั่งระดับยุทธศาสตร์ ดังนั้น ถ้าเรานำหลักคิด/หลักการ หรือ Logic เหล่านั้น มาพัฒนาเป็น Software แล้วบรรจุไว้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใดๆ (ยกตัวอย่างเช่น Smart Phone หรือ คอมพิวเตอร์เฉพาะทาง) เราจะสามารถสร้างโปรแกรมอัจฉริยะไว้ในใช้ในอุปกรณ์ดังกล่าว เพื่อดึงข้อมูลทางด้านการทหารในระดับต่างๆ ผ่านทางช่องทาง Online (ทั้งระบบปิด และระบบเปิด) หรือ Offline มาประมวลผลผ่านโปรแกรมอัจฉริยะต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาหนทางปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ ได้ทั้งในระดับยุทธวิธี ยุทธการ และยุทธศาสตร์ ได้อย่างไม่ยากนัก 

เริ่มต้นวันนี้ ความสำเร็จอยู่ไม่ไกล

      แน่นอนที่สุดครับ ว่าจุดเริ่มต้นในการพัฒนา “โปรแกรมอัจฉริยะ” หรือ “Automation of Knowledge Work” เพื่อมาใช้งานในกองทัพ คงไม่ง่ายนัก...อย่างไรก็ตาม ปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่สุด ก็คือ “ความคิดที่จะเริ่มทำ” ถ้าหากมีความคิดที่จะเริ่มทำ...ก็ถือว่าสำเร็จไปแล้วกว่าครึ่ง....ถึงแม้ว่า Step แรกจะยากแค่ไหน แต่ถ้าเริ่มทำ และทำต่อเนื่อง ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกล

Last Modified: Friday 29 May 2015 16:19
Related Articles: เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เทคโนโลยีที่ 11: สุดยอดเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมัน และแก๊ซ เทคโนโลยีที่ 10: เทคโนโลยีสุดยอดวัสดุ Advanced Material เทคโนโลยีที่ 9: การพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing) เทคโนโลยีที่ 8: อุปกรณ์เก็บพลังงาน (Energy Storage) เทคโนโลยีที่ 7: เทคโนโลยีพันธุกรรม (Next Generation Genomics) เทคโนโลยีที่ 6 "Autonomous vehicles" เทคโนโลยีที่ 5 "Advanced Robotics" เทคโนโลยีที่ 4 "Cloud Technology" เทคโนโลยีที่ 3 "Internet of Things"
Automation of Knowledge Work

ที่อยู่ติดต่อ

105/785 มบ.นักกีฬา ซอย 7ก.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
       กรุงเทพฯ
089-454-1999
smile.digital@hotmail.com
Line ID : smiledigital

Twitts ล่าสุด

แบรนด์สินค้า