BLOG เรื่องที่น่าสนใจ

เทคโนโลยีที่ 5 "Advanced Robotics"

0 Comments
5543
24 May 2015

     เมื่อประมาณสัก 4 ปีที่แล้ว มีภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง ชื่อ “I Robot” นำแสดงโดยพระเอกผิวหมึก “Will Smith” ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของมนุษย์ในอนาคตที่นำความก้าวหน้าของ เทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น มีหุ่นยนต์เป็นคนใช้ หรือ หุ่นยนต์ที่ทำหน้าที่เป็นตำรวจเป็นต้น เทคโนโลยีดังกล่าวก็คือ “เทคโนโลยี Advanced Robotics (AR)” หรือ “เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง” อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในปัจจุบันยังไม่ก้าวหน้าเหมือนในภาพยนตร์ แต่ก็เข้าขั้น “Advanced” มากกว่าในอดีต 

การประยุกต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในอดีต ถึง ปัจจุบัน

     ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้งานแทนมนุษย์ โดยเฉพาะงานที่มีความยากลำบาก มีระดับความเสี่ยง และระดับความอันตรายสูง โดยเฉพาะในทางด้านอุตสาหกรรม เช่น การเชื่อมโลหะ การพ่นสี การประกอบรถยนต์ เป็นต้น เทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมา ค่อนข้างมีราคาแพง และขาดความอ่อนตัวในการปฏิบัติงาน เนื่องจากถูกตรึงคงที่ไว้กับพื้น ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ แต่ในปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในด้านต่างๆ เช่น ระบบเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง, ระบบปัญญาประดิษฐ์, ความสามารถในการติดต่อกันระหว่างเครื่องจักร กับ เครื่องจักร, และอื่นๆ ส่งผลให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ราคาถูกลง แต่ในขณะเดียวกันมีความสามารถสูงมากขึ้น ฉลาดขึ้น มีความอ่อนตัวในการทำงานร่วมกับมนุษย์ และ/หรือ ทดแทนมนุษย์ได้มากขึ้น จากความก้าวหน้าดังกล่าว มีความเป็นไปได้สูง ที่ในอนาคตอันใกล้นี้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้งานทางด้านการแพทย์ เช่น หุ่นยนต์ผ่าตัด, อวัยวะเทียม ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น ภาพการใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนแม่บ้าน หรือ งานบริการต่างๆ หรือ งานซ่อมบำรุง ที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่อง “I Robot” จะเกิดขึ้นจริง

การประยุกต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางด้านการทหาร

     นอกเหนือไปจากการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มา ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว ทางด้านการทหารก็เป็นอีกวงการหนึ่ง ที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ในกิจการด้านการทหาร โดยเริ่มประยุกต์ใช้ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น เครื่องทำลายทุ่นระเบิด Goliath ของเยอรมัน และรถถัง Tele tank ของสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นรถถังไร้คนขับแบบ Remote control 

     นักการทหารบางท่านเชื่อว่าสงครามใน อนาคต จะเป็นยุคของสงครามที่ใช้ระบบอาวุธหุ่นยนต์อัตโนมัติ เช่น ทหาร หุ่นยนต์ ยานรบไร้คนขับ หรือ อากาศยานไร้นักบิน หรือ อื่นๆ เป็นต้น ในส่วนของกองทัพสหรัฐ ซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจทางทหาร มีการลงทุนในการวิจัย และพัฒนา ระบบอาวุธอัตโนมัติเหล่านี้ ด้วยงบประมาณจำนวนมหาศาล เพื่อนำไปสู่การทดสอบ และ การใช้งานได้จริง  ระบบอาวุธอัตโนมัติ ที่ล้ำหน้าที่สุด ซึ่งถือว่าเป็น “หุ่นยนต์บินได้” ก็คือ “อากาศยานไร้นักบิน แบบ RQ-1 Predator ซึ่งสามารถติดอาวุธนำวิถีแบบ “อากาศสู่พื้น (Air to Ground Missiles) และ สามารถควบคุมการบินระยะไกลจากศูนย์ควบคุมนอกเหนือจากการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง ใน อากาศยานไร้คนขับ แล้ว ในเหล่าทหารปืนใหญ่ของกองทัพสหรัฐ ยังมีงานวิจัยที่ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง เช่น “Dragon Fire II” ซึ่งเป็นปืน ค. ขนาด 120 มม. ที่สามารถบรรจุกระสุน และคำนวณการยิงอัตโนมัติ ได้ภายใน 12 วินาที เป็นต้น


ภาพตัวอย่าง QR1-Predator

การประยุกต์เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่

     ดังที่กล่าวไปแล้วว่า จุดประสงค์ที่แท้จริงของการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ก็คือ “การลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ในงานที่อันตราย และมีความเสี่ยงสูง” จากจุดประสงค์ดังกล่าว สามารถกล่าวได้ว่า “เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นสูง” หรือ “Advanced Robotics” นั้นเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะนำมาใช้ในงานทางด้านการทหาร ซึ่งเป็นงานที่อันตราย และมีความเสี่ยงสูง เท่าที่เห็นในปัจจุบัน ก็คือ การปฏิบัติการทางทหาร โดยเฉพาะปฏิบัติการทางทหารเพื่อรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน ยกตัวอย่างเช่น การปฏิบัติการทางทหารในการแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชาย แดนภาคใต้ การปฏิบัติการตามแนวชายแดน ได้แก่ การปราบปราบยาเสพติด การลาดตระเวนตามแนวชายแดน และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นสูงที่เหมาะจะนำมาใช้ได้แก่ อากาศยานไร้คนขับ หรือ ยานยนต์ไร้คนขับ หรือ หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด และอื่นๆ ณ ปัจจุบันในกองทัพไทย ยังนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ในวงจำกัด เนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้ในช่วงเริ่มต้นอาจจะต้องลงทุนสูง อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะใช้ต้นทุนสูงในช่วงเริ่มต้น แต่ในระยะยาวจะมีความคุ้มค่ามาก เนื่องจากจะช่วยลดการสูญเสียของกำลังพล อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถ/ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน อีกทั้งช่วยลด Operating Cost ทางด้านบุคลากรได้อย่างมหาศาล

Last Modified: Friday 29 May 2015 16:19
Related Articles: เทคโนโลยีที่ 12: เทคโนโลยีพลังงานทดแทน (Renewable Energy) เทคโนโลยีที่ 11: สุดยอดเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมัน และแก๊ซ เทคโนโลยีที่ 10: เทคโนโลยีสุดยอดวัสดุ Advanced Material เทคโนโลยีที่ 9: การพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing) เทคโนโลยีที่ 8: อุปกรณ์เก็บพลังงาน (Energy Storage) เทคโนโลยีที่ 7: เทคโนโลยีพันธุกรรม (Next Generation Genomics) เทคโนโลยีที่ 6 "Autonomous vehicles" เทคโนโลยีที่ 4 "Cloud Technology" เทคโนโลยีที่ 3 "Internet of Things" เทคโนโลยีที่ 2 "โปรแกรมอัจฉริยะ"
Advanced Robotics

ที่อยู่ติดต่อ

105/785 มบ.นักกีฬา ซอย 7ก.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
       กรุงเทพฯ
089-454-1999
smile.digital@hotmail.com
Line ID : smiledigital

Twitts ล่าสุด

แบรนด์สินค้า