BLOG เรื่องที่น่าสนใจ

12 สุดยอดเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรา

0 Comments
3422
19 May 2015

     ผมยังจำได้ในช่วงที่ผมยังวัยรุ่น (ปี 2536) โทรศัพท์มือถือถูกนำเข้ามาในประเทศไทย รุ่นแรกที่ผมเห็น ก็คือ โทรศัพท์มือถือ (แต่จริงๆ แล้วเป็นมือหิ้วมากกว่า) รุ่น Ericson น้ำหนักเครื่องประมาณ น่าจะ 5 กิโลกรัม ถ้าจำไม่ผิด สนนราคาก็ประมาณ แสนกว่าบาท คุณภาพก็ไม่ใคร่จะดีหนัก 

     อย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารสุดไฮเทคในยุคนั้น นอกเหนือไปจากโทรศัพท์มือหิ้ว Ericson แล้ว ในช่วงนั้น เครื่องเล่นเทปแบบพกพา หรือ Sound About ก็เป็นสิ่งยอดฮิตในสมัยนั้น ใครที่มีก็ถือว่า โก้ไม่หยอก เพราะราคาหลัก 2 พัน ถึง 4 พันบาท ทีเดียวเชียว ขนาดก็พอที่จะพกพาได้สะดวกในระดับหนึ่ง

     20 ปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว (จากปี 2536 เป็น 2556) ถ้าหากใครยังใช้ Ericson รุ่นมือหิ้วอยู่ หรือ ยังใช้เครื่องเล่นเทป Sound About อยู่ ก็คงถูกมองว่าเป็นมนุษย์โบราณอย่างแน่นอน เพราะ ณ วันนี้ โทรศัพท์มือถือ และเครื่องเล่นเทป ได้ถูกหลอมรวมเป็นอุปกรณ์ชิ้นเดียวกัน นั่นก็คือ Smart Phone ซึ่งทั้งใช้เป็นโทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีคุณภาพดีกว่า Ericson เมื่อปี 2536 แบบที่เทียบกันไม่ได้ นอกจากนั้นยังดูหนัง ฟังเพลง และเป็นอุปกรณ์ส่วนตัวได้อีกหลายประเภท

     สาเหตุนำ “โทรศัพท์มือถือ” และ “เครื่องเล่นเทปแบบพกพา” มาเป็นตัวอย่างก็เนื่องจากผมอยากจะให้ท่านผู้อ่านเห็น “ข้อเท็จจริง” 3 ประการ คือ

ประการที่ 1     “เทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของเรา” 

ประการที่ 2     “การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ชีวิตของเรา” 

และ ประการที่ 3 “ถ้าหากเรา หรือ องค์กร ของเรา มีความเข้าใจถึงทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา หรือ องค์กรของเรา เราก็สามารถเตรียมตัว หรือ ปรับตัว ได้ดี และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มากกว่า บุคคล หรือ องค์กรที่ไม่ได้มีการเตรียมตัว”

      ที่กล่าวไปข้างต้น คือเรื่องราวในอดีตที่ผมยังวัยรุ่นอยู่ แล้วต่อจากนี้ไปอีก 10 – 20 ปี ข้างหน้าล่ะ เทคโนโลยีอะไรที่จะมีมาผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของเรา หรือ แม้กระทั่งรูปแบบการปฏิบัติงานขององค์กรบ้าง จากผลสำรวจของ Mckinsey Global Institute เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่จะมีอิทธิพลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต และ รูปแบบการปฏิบัติงานขององค์กรต่างๆ ในช่วงเวลาตั้งแต่ ปัจจุบัน ถึง ปี 2025 พบว่า มีเทคโนโลยีสำคัญ จำนวน 12 เทคโนโลยี ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 1. ระบบอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Internet
  ปัจจุบันเทคโนโลยี Mobile Internet นับวันจะมีราคาถูกลง ทั้งในส่วน Hardware และ ระบบเครือข่าย 
 2. ระบบ Software อัจฉริยะ (Automation of Knowledge Work
  ระบบ Software ที่มีความเฉลียวฉลาดมากยิ่งๆ ขึ้น ซึ่งสามารถทำงานยากๆ หรือ ซับซ้อนแทนมนุษย์ได้
 3. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงทุกๆ สิ่งเข้าด้วยกัน (Internet of Things
  ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งๆ ขึ้น แต่ราคาถูกลง ที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเชื่อมโยงทุกๆ สิ่ง ทุกๆ อย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิต / การทำงานเข้าด้วยกัน 
 4. ระบบ คอมพิวเตอร์หมู่เมฆ (Cloud Technology
  การใช้ประโยชน์ หรือ ใช้บริการ จากระบบคอมพิวเตอร์ และ ระบบโปรแกรมต่างๆ ร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย และ/หรือ ระบบอินเทอร์เน็ต
 5. หุ่นยนต์อัจฉริยะ (Advanced Robotics) 
  ระบบหุ่นยนต์ต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานแทนมุนษย์ได้ดียิ่งขึ้น
 6. ยานยนต์ไร้คนขับ (Autonomous and near autonomous vehicles)
  ยานยนต์ที่สามารถเคลื่อนที่ และนำทางเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมจากมนุษย์ หรือ มีการควบคุมน้อยที่สุด
 7. การใช้ประโยชน์จาก DNA (Next-Generation Genomics) 
  ระบบวิเคราะห์ DNA ประสิทธิภาพสูง แต่มีราคาต้นทุนที่ต่ำ
 8. ระบบจัดเก็บพลังงาน (Energy Storage) 
  อุปกรณ์ หรือ ระบบ ที่สามาถเก็บพลังงานได้นาน ยกตัวอย่างเช่น แบตเตอร์รี่ประสิทธิภาพสูง
 9. ระบบการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing) 
  เทคนิคในการพิมพ์แบบ Layer ของวัสดุการพิมพ์
 10. วัสดุขั้นสูง (Advanced Material) 
  วัสดุที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ถูกออกแบบให้มีคุณลักษณะพิเศษต่างๆ เช่น ความแข็งแกร่ง, น้ำหนักเบา และ/หรือ ประโยชน์ใช้งานที่เฉพาะเจาะจง
 11. เทคนิคขั้นสูงในการขุดเจาะน้ำมัน และแก็ซ การสำรวจ/ขุดเจาะ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นอย่างมากกว่าเทคนิคในการสำรวจ/ขุดเจาะน้ำมัน และแก็ซ ในปัจจุบัน
 12. การนำพลังงานกับมาใช้ใหม่ การผลิตพลังงาน เช่น ไฟฟ้า จากวัสดุที่ใช้แล้ว แต่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ โดยที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพอากาศ เช่น ไม่ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน

นั่นคือสรุปย่อๆ ของ 12 เทคโนโลยีที่มีแนวโน้มสูงว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่มีผลต่อรูปแบบการใช้ชีวิต และการทำงานในแต่ละองค์กร ครับ...ในฉบับหน้าผมจะมาขอขยายความเทคโนโลยีแต่ละแบบ เพื่อให้ท่านผู้เห็นภาพมากขึ้นครับ...

Last Modified: Friday 29 May 2015 16:18
Related Articles: เทคโนโลยีที่ 11: สุดยอดเทคโนโลยีในการขุดเจาะน้ำมัน และแก๊ซ
12 technology change my life

ที่อยู่ติดต่อ

105/785 มบ.นักกีฬา ซอย 7ก.
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
       กรุงเทพฯ
089-454-1999
smile.digital@hotmail.com
Line ID : smiledigital

Twitts ล่าสุด

แบรนด์สินค้า